Amint az ember 20 látomásból látja, Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

20-as látomás 20-ból

Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv Bevezetés A Mormon könyve azzal kezdődik, hogy Lehi hithűen betölti prófétai szerepét.

Amikor Jeruzsálem pusztulásáról és a Messiáson keresztül történő megváltásról tett tanúbizonyságot, sokan kigúnyolták, és meg akarták ölni. Mindazonáltal Lehi örvendezett az Úr irgalmában és megszabadító hatalmában. Miközben 20-as látomás 20-ból tanulók Lehi szolgálatáról tanulnak, mélyebben megérthetik a mai próféták szerepét. Amikor bizonyítékokat keresnek Isten irgalmára és törődésére az életükben, mélyülni fog a Vele való kapcsolatuk.

Mindennapos szentírás-tanulmányozás Segíthetsz a tanulóknak betölteni szerepüket a tanulási folyamatban azáltal, hogy a Mormon milyen gyakorlat javítja a látást mindennapos tanulmányozására buzdítod őket. Az év során imádságos lélekkel keress olyan módszereket, melyekkel segíthetsz kialakítaniuk a napi szentírás-tanulmányozás szokását.

Jelenések Könyve kommentár

Időnként megoszthatod bizonyságodat a Mormon könyve mindennapos tanulmányozásából fakadó áldásokról. Javaslatok a tanításhoz 1 Nefi —3 Nefi megkezdi feljegyzését Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 1 Nefi —3 -at. Kérd meg őket, hogy keressék ki, Nefi miért vezette a feljegyzését. Nefi milyen indokot adott arra, hogy feljegyzést készít a cselekedeteiről? Szerintetek Nefi miért érezte úgy, hogy sok megpróbáltatása ellenére az Úr nagy jóindulatot tanúsított iránta?

rövidlátás lovaglás

Lehi látomást lát, és figyelmezteti az embereket, hogy Jeruzsálem el fog 20-as látomás 20-ból Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan esetre, amikor a szüleik veszélyre figyelmeztették őket. Miért figyelmeztettek benneteket a szüleitek a veszélyre?

6. lecke: 1 Nefi 1

Mennyei Atyánk hogyan figyelmezteti az Ő gyermekeit? Magyarázd el, hogy a Mormon könyve ezen első beszámolója abban az időben kezdődik, amikor Jeruzsálemben sok gonosz ember élt.

  1. A rövidlátás amblyopia
  2. Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 20-as látomás 20-ból Nefi -et. Kérd meg az osztályt, hogy keressék ki, az Úr hogyan figyelmeztette Jeruzsálem lakóit. Figyelmeztette az embereket, hogy meg kell bánniuk a bűneiket. Segíts a tanulóknak megtalálni Lehi figyelmeztetéseit és tanításait azáltal, hogy párokra osztod őket, és megkéred mindegyik párt, hogy olvassák el az 1 Nefi —13 -at.

Kérd meg őket, hogy keressék ki, Lehi mit látott a látomásban, és jelöljék be azt a szentírásukban vagy írják le egy külön papírra. Adj néhány percet a pároknak, hogy megbeszéljék a következő kérdést. A kérdést fel is írhatod a táblára.

Mit éreznél, ha látomásban látnád, hogy a városod el fog pusztulni?

Amint az ember 20 látomásból látja, Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

A tevékenység után kérd meg a tanulókat, hogy magukban fussák át az 1 Nefi 20-as látomás 20-ból, és keressék ki, Lehinek milyen érzései voltak ez után a látomás után. Lehi miként reagált azokra a dolgokra, amiket látott? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan az 1 Nefi —15 -öt. Buzdítsd az osztályt, hogy keressék ki, Lehi miért örvendezett. Elmagyarázhatod, hogy bár Lehi tudta, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, azt is látta, hogy azok, akik bíznak Istenben, nem fognak elveszni.

Mikor adódott olyan alkalom, hogy dicsőíteni tudtátok Istent, akár életetek egy nehéz időszakában is? Ők tudatják Isten akaratát és igaz természetét. Határozottan és világosan beszélnek, elítélik a bűnt, és figyelmeztetnek annak következményeire.

Hangsúlyozd ki, hogy Lehi jól példázza annak szkleroderma és látás, hogy a próféták figyelmeztetnek a bűn ellen és a Jézus Krisztus általi szabadítást tanítják.

Ezt az igazságot fel is írhatod a táblára. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi —20 -at.

látásélességi gyógymód

Mit tanított Lehi? Hogyan reagáltak az emberek Lehi tanításaira? Miért van az, hogy néhány ember napjainkban is elutasítja az Úr prófétáinak üzenetét?

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája - as látomás ból

Mikor volt olyan alkalom, hogy áldásban vagy védelemben részesültél, amiért követted a prófétát? A tanulók olvassák el magukban az 1 Nefi -at, és keressék ki, Gyógyítható rövidlátás milyen üzenetet kíván átadni nekünk. Keress kulcsszavakat! Az egyik módja annak, hogy segíts a tanulóknak jobb élményeket szerezni a személyes napi szentírásolvasásuk során, hogy megtanítod 20-as látomás 20-ból, hogyan keressenek kulcsszavakat.

Klumova látomás, Somogyi Néplap, Mit üzen a Tarot mára? Új látomás A kártyán szereplő alak éppen újjászületik; megszabadul gyökereitől, melyek a földhöz kötötték, és szárnyakat növeszt, melyekkel a végtelenbe emelkedhet. A teste körül látható geometriai alakzatok az élet különböző dimenzióit jelképezik, melyek most mind elérhetők számára.

A Mormon könyve szerzői gyakran használtak kulcsszavakat és kifejezéseket az általuk közvetített leckék kihangsúlyozására vagy a tanított tantételek összefoglalására. Buzdítsd a tanulókat, hogy figyeljenek azokra a tanításokra, melyeket ilyen kifejezések kísérnek.

Hogyan segít a Mormon könyve személyes tanulmányozásában, ha gondosan figyeltek az ilyen jellegű kifejezésekre?

szülés utáni látás

20-as látomás 20-ból akart Nefi megmutatni nekünk? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan az 1 Nefi -at. Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Moróni -at. Kérd meg az osztályt, hogy keressenek 20-as látomás 20-ból a két vers között. Mi volt az, amire Nefi és Moróni is szerette volna, ha a Mormon könyve olvasói felfigyelnek?

Segíts a tanulóknak meghatározni ezt a tantételt: Az Úr gyengéd irgalmassága mindazokra kiterjed, akik hitet gyakorolnak Őbenne. A tantételt fel is írhatod a táblára. Segíts a tanulóknak megérteni, mit jelent az Úr gyengéd irgalmassága, és hogyan tudják azt felismerni az életükben, azáltal, hogy megosztod velük a következő kijelentést David A.

A hithűség és az engedelmesség által elnyerhetjük e fontos ajándékot, és gyakran az Úr időzítése segít felismernünk azt. Liahóna, Az Úr gyengéd irgalmasságának milyen megnyilvánulását láttad már a saját életedben vagy valaki más életében? Miután a tanulóknak elég idejük volt megválaszolni ezeket a kérdéseket, kérd meg őket, hogy gondolják át, miként tudnák jobban felismerni az Úr gyengéd irgalmasságát az életükben. Buzdítsd őket, hogy ezentúl még jobban figyeljenek az Úr feléjük tanúsított gyengéd irgalmasságára.

Javasolhatod, hogy jegyezzék le személyes naplójukba e gyengéd irgalmassággal kapcsolatos tapasztalataikat.

A megtört szív felkészült szív

Adhatsz nekik időt arra, hogy leírják a szentírás-tanulmányozási naplójukba vagy az órai jegyzetfüzetükbe, hogy az Úr mostanában hogyan tanúsított irántuk gyengéd irgalmasságot. Végezetül ismételd el Nefi bizonyságát az 1 Nefi -ból az Úr gyengéd irgalmasságát illetően. Oszd meg saját bizonyságodat is arról, hogy az Úr valóban egyénenként áld meg minket és törődik velünk. Buzdítsd a tanulókat, hogy keressenek példákat az Úr gyengéd irgalmasságára az életükben és a Mormon könyvében.

Megjegyzések és háttér-információk 1 Nefi Moróni utalt rá, hogy az ő napjaira, mintegy évvel Lehi és Nefi ideje után, az emberek megváltoztatták azt az egyiptomi és héber nyelvet, melyet egykor Lehi és Nefi használt.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Tudjuk, hogy Jeremiás, Abdiás, Náhum, Habakuk és Sofóniás ebben az időben mind tanúbizonyságot tevő próféták voltak Júda királyságában. A Jeremiás hasonló megjegyzést tesz arról, hogy az Úr számos prófétát küldött a nép figyelmeztetésére lásd még 2 Krónika — Jeremiás nagy próféta volt Lehi és Nefi idejében, és említést tesznek róla az 1 20-as látomás 20-ból -ban és a ben is.

Lehitől eltérően Jeremiás Jeruzsálemben maradt, és továbbra is bűnbánatra szólította a népet lásd Kalauz a szentírásokhoz: Jeremiás.

Miután Lehi elhagyta Jeruzsálemet, Jeremiást börtönbe zárták. Fogsága alatt írta a Jeremiás siralmai című könyvet, melyben Jeruzsálem pusztulása és afölött gyászol, hogy az emberek nem bánják meg a bűneiket. További tanítási ötletek 1 Nefi —3, Az életünkben tapasztalt gyengéd irgalmasságok lejegyzése Milyen értékkel bír, ha lejegyzitek tapasztalataitokat a naplótokban?

Nefi bizonyságot tett Isten gyengéd irgalmasságairól az életében. Azt tanította, hogy mindazok megtapasztalhatják ezeket az áldásokat, akik hisznek Jézus Krisztusban.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.

20-as látomás 20-ból B. Már besötétedett. Az apósom, aki nem messze lakott tőlünk, meglepett, miközben a házunk bejárata felé haladtam. Néhány csövet cipelt a vállán, nagyon sietett, és munkásruhába volt öltözve. Tudtam, hogy egy vízpumpa-rendszeren dolgozik, ami felszivattyúzza az alattunk csörgedező patakból a vizet a birtokunkra. Elmosolyodott, halkan mondott valamit, majd továbbsietett a sötétben, hogy folytassa a munkát.

  • Jelenések Könyve kommentár
  • "Új látomás" - hogyan lehet bejutni a szakemberek csapatába? Klumova látomás

Tettem néhány lépést a ház felé, elgondolkodva azon, mit meg nem tesz értünk, majd ahogy az ajtóhoz értem, a következő szavakat hallottam az elmémben, de nem a saját hangomon szólva: »Nem csak miattad adom neked ezeket az élményeket.

Írd le őket!

romolhat-e az édes látás

Nem bújtam ágyba. Bár fáradt voltam, elővettem néhány lapot, és elkezdtem írni.

Közben pedig megértettem az üzenetet, melyet az elmémben hallottam. Le kell jegyeznem azokat a gyermekeim számára, hogy valamikor a jövőben elolvashassák, miként láttam Isten kezét megáldani a családunkat. Egyetlen napot sem hagytam ki, bármilyen fáradt is voltam, vagy bármilyen korán is kellett kezdenem a következő napot.

látás, de homályosnak látom

Mielőtt bármit is írtam volna, elgondolkodtam a következő kérdésen: »Láttam ma Isten kezét megérinteni minket, a gyermekeinket vagy a családunkat? Párhuzamok Lehi és Joseph Smith között Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi —20 -at, és keressék ki Lehi életének főbb eseményeit ebből az időszakból.

asztigmatizmus látás következményei

Majd kérd meg őket, hogy nézzék át a Joseph Smith története —35 -öt, és keressék ki 20-as látomás 20-ból Smith próféta életének főbb eseményeit is. Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek párhuzamokat Lehi és Joseph Smith élete között. Válaszaik között lehetnek a következők: Istent keresték őszinte imában, látták az Atyát és a Fiút, beszéltek másoknak a látomásukról, sokan elutasították őket, életveszélyesen megfenyegették őket, új helyre kellett költözniük, és Istent a világi vagyon és a világ dicsérete elé helyezték.