.: NMH - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság :.

Elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához. Elemzésünk

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához látás 15 százalék

A védettségi igazolvány munkaadó általi megkövetelése, a védettségre vonatkozó információ kezelése kapcsán több vélemény is megjelent, melyek elfogadhatónak tartják ezt a gyakorlatot a munkáltató részéről. Orvos, adatvédelmi és munkajogi szakértőkből álló munkacsoportunk átfogó elemzést végzett a területet illetően.

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához látás myopathiától

Összefoglaló: A jelenlegi jogszabályi környezet alapján a munkaadó alapvetően csak annyi egészségügyi adatot kezelhet dolgozójáról, hogy a munkakör betöltésére alkalmas vagy sem. A hatályos egészségügyi jogszabályok alapján munkakörhöz kötött védőoltásra jogszabály kötelezhet, illetve annak felhatalmazása alapján az országos tisztifőorvos határozza meg a munkaköröket és a hozzájuk kapcsolódó védőoltásokat.

Jogszabályi felhatalmazás hiányában védőoltás csak az érintett önkéntes hozzájárulásával adható be, azonban a munkaadó esetleges nyomásgyakorlása megkérdőjelezi a dolgozó önkéntességét. Ha a védőoltás beadatására nem lehet kötelezni a munkavállalót, akkor a beadás ténye nem lehet hatással a munkaviszonyára, így az ezzel összefüggő adat kezelése is indokolatlan, a cél elérésére egyébként is sok esetben alkalmatlan, és aránytalan intézkedés.

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához szédülés és rövidlátás

Ahhoz, hogy a munkaadó a munkavállalója védettségére vonatkozóan adatokat kezeljen, legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelni: jogszabály, amely lehetővé teszi a munkaadó számára bizonyos munkakörökben a koronavírus elleni védőoltás alkalmazását mindenki számára elérhető vakcina magas járványügyi mutatók, hogy az arányosság követelménye is teljesüljön.

Jogszabályi háttér Elemzésünk során az adatvédelmi szabályozáson túl figyelembe vettük a munkavállalókra vonatkozó speciális szabályokat, az egészségügyi jogszabályokat és érintőlegesen foglalkozunk az esélyegyenlőség szabályaival.

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához az emberi látás elvei

Munkaviszony, munkavédelem A Munka törvénykönyve Mt. Az Mt. A munkavédelmi törvény Számunkra jogilag kétséges, hogy a munkára képes állapot feltételének tekinthető-e a védettség jogi értelemben vett fennállása. Álláspontunk szerint ez a szempont nem ide, hanem a munkakör betöltésére való alkalmasság körébe tartozik. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló jelentése is kifejezetten kiemeli, hogy a keresőképtelenség önmagában és általában nem azonos a munkakörre egészségügyileg alkalmatlansággal.

A munkáltató köteles bizonyítani egészségügyi alkalmatlansággal indokolt felmondásnál, hogy a munkavállaló az adott munkakör betöltésére ténylegesen alkalmatlan. Egészségügyi szabályok Az általunk olvasott elemzések számunkra érthetetlen okból nem veszik figyelembe az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályok előírásait, és az elemzések nem térnek ki arra sem, hogy milyen okból mellőzik a jogi értékelésből. Ide értjük a NAIH védettség tényének munkaadó általi megismerésével kapcsolatos tájékoztatóját is.

Hogyan lehet megszabadulni a rövidlátástól és a távollátástól

Egészségügyi ellátást — fő szabály szerint — az érintett önkéntes beleegyezése alapján lehet részére nyújtani. Az érintett személy szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségügyről szóló Az Eütv.

NM rendelet nek a 9. Ennek csökkentése érdekében — a foglalkoztatás feltételeként — a külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

A veszélyeztetett munkakörök felmérésének eredményéről a munkáltató kérésére a járási hivatal szakvéleményt ad. Hogy egy személyes adatkezelés jogszerűségét megítélhessük, fontos megvizsgálni az alap jogviszonyt, amelyhez a személyes adatok kezelése tartozik. Mindenek előtt azt kellett megvizsgáljuk, hogy a munkaadó jogszerűen rendelheti-e el kötelezően valamely munkavállalója vonatkozásában a COVID megbetegedést megelőző védőoltást.

Ha igen, akkor vizsgálni kell, hogy az ezzel elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához személyes adatkezelés milyen garanciális feltételekkel lehet jogszerű. Ha a munkaadó nem rendelheti el munkavállalója esetében a védőoltást, akkor vizsgálni kell, hogy ettől függetlenül teljesülhetnek-e a GDPR-ban más a látás követelmények vagy sem, és ha elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához, milyen feltételekkel.

Munkakörhöz kötött védőoltás A fentebb hivatkozott jogszabályok, illetve a VML a koronavírus elleni védőoltás beadásáról nem rendelkezik. A látás nagyon romlott a munkaadó által a munkakör betöltéséhez előírt, vagy nyomásgyakorlással, megfélemlítéssel, zaklatással, Ezen fejtegetés alapján ismét oda lyukadunk ki, hogy a védőoltás elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához munkakörönként a jogalkotó, illetve a hatóság határozhatja meg.

A munkaadó semmilyen formában nem premizálhatja a védőoltás felvételét, és nem alkalmazhat hátrányt annál a munkatársnál, aki nem oltatja magát. Célhoz kötöttség elve Tekintettel arra, hogy jogszabályi rendelkezés hiányában a elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához sem előnyben, sem hátrányban nem részesítheti az adott munkavállalót, a munkaviszony teljesítése során az adatot jogszerű célra nem használhatja fel, nem állhat egyénre vonatkozó adat sem a munkaadó rendelkezésre az érintett védettségéről.

Az ombudsman még a jogszabály által kötelezően előírt védőoltás kapcsán is alapjogi szempontból aggályosnak tartotta azt a gyakorlatot, amikor az óvodák elutasítják az olyan gyermekek felvételét, akik nem kapták meg a korhoz kötött kötelező védőoltásokat. A pandémiás terv megvalósításában segítségül szolgálhatna az információ, pl.

Annak nincs akadálya, hogy anonim tényleg anonim, nem a céges e-mail címre küldött, beazonosítható kérdőívvel végzett kutatás segítségével felmérje a munkaadó a dolgozói átoltottságát, esetleg kommunikációs vagy más eszközökkel motiválja a dolgozókat, de közvetlen, jelentős, az egyén akaratát befolyásoló előnyt és hátrányt nem alkalmazhat.

Jogszabályi háttér

Szükségesség, alkalmasság, arányosság Az alkalmasság és az arányosság követelményének vizsgálata kapcsán megjegyzendő, hogy amikor már mindenki számára elérhetővé válik a vakcinaakkor a kockázatos csoportba tartozó, vagy magát egyébként a betegség szempontjából magas kockázatúnak vélő egyénnek lehetősége van oltakozni.

Ezáltal megszerzi azt az immunitást, amellyel az adott esetben fertőző munkatárssal szemben is megvédi magát a súlyosabb vagy halálos kimenetelű következménytől, illetve továbbra is lehetősége van a munkahelyen is magasabb védettséget biztosító FFP2 vagy FFP3 maszkot hordani, illetve más módon egyénileg és közösségileg is védekezni. Tekintettel a vizsgált munkavállalónál bekövetkező esetleges hátrányos következmények súlyának nagyságrendi változására, illetve arra, hogy a védekezés más módon is kivitelezhető, a védett munkavállalónál bekövetkező előnyök nem feltétlenül haladják meg az oltakozni nem óhajtó, vagy az oltásra vonatkozó adatot szolgáltatni nem kívánó személynél felmerülő hátrányokat, illetve az oltással ténylegesen együtt járó nem kívánt hatásokat.

Etikátlan, tisztességtelen lehet bármiféle védőoltással kapcsolatos munkaadói intézkedés abban az időszakban, amikor még nem érhető el mindenki számára az életkorának, egészségi állapotának, esetleg lelkiismereti igényeinek megfelelő védőoltás, és aránytalan lesz az intézkedés akkor, amikorra a fertőzési mutatók látás beültetése mértékben lecsökkennek, hogy az intézkedéssel elérni elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához céllal szemben ismét előnybe kerülnek az egyéni érdekek.

Véleményünk szerint a jelen helyzetben a védettségi igazolás munkaadó általi megkövetelése azért is alkalmatlan a cél elérésére, mert vakcinahiány van, és még néhány hétig vagy hónapig ez a helyzet fennáll. Tekintettel arra, hogy jelenleg sokan még objektíve sem juthatnak hozzá a vakcinához, még ha szeretnének sem, ezért az oltottság alapján történő kivitelezés akár diszkriminációhoz is vezethet. Sajtóhírek szerint régiónként és háziorvosi praxisonként eltérő, hogy éppen mely korosztály van soron az oltakozásban.

A munkaadó továbbá nem ismeri a munkavállaló esetleges krónikus betegségét, amely az oltási sorrendben való helyét is befolyásolja.

Szürkehályog műtét terápiás megelőzés

Mindezekből következően a munkavállaló ellenőrizhetetlen módon tájékoztathatja félre munkaadóját arról, hogy ugyan regisztrált a vakcinára, mégsem kereste őt háziorvosa. Tekintettel arra, hogy ellenőrizhetetlen a munkavállaló adatszolgáltatása, könnyen elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához a munkaadó intézkedése, az adatkezelés elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához alkalmatlan a cél elérésére.

Aki szeretne oltakozni, az regisztrált, és felveszi az oltását, aki pedig nem szeretne, mint láthatjuk, nagyon könnyen megtalálhatja annak módját, hogy kihúzza magát a munkaadója által előírt kötelezettség alól. De akár az is lehet, hogy a regisztrációnál rossz telefonszámot adott meg, vagy költözés, az orvos megbetegedése, illetve egyéb körülmények miatt nem kaphatta meg az általa kért oltást.

Látás 5 sor az igazolvány kapcsán az is, hogy mind a jogalkotó, mind a közvélemény úgy kezeli ezeket az embereket, kokain és látvány akik valódi védettséggel rendelkeznek, azonban ez közel sincs így.

Egyrészt az első oltás a beadást követően lényegesen alacsonyabb védelmet nyújt, mint a teljes oltottság, másrészt pedig egyik oltás sem úgy működik, hogy a beadást követően azonnal védelmet nyújt. Az első oltás csupán részleges védettséget nyújt, melynek pontos mértéke gyártónként és egyénenként változó, és még a második oltás után is meghatározott időnek el kell telnie, hogy valódi, a gyártók alkalmazási előiratában leírt hatékony védettségről beszélhessünk.

Mind a megfertőződés, mind pedig a védőoltás segítségével kialakult védelem hatékonysága és időtartama tekintetében tudományos bizonytalanságok vannak, illetve egyénenként változik.

Magyar betűk kiejtése - Sounds of the Hungarian letters mi az örökletes hyperopia

Így az intézkedéseknek a cél megvalósulását szolgáló alkalmassága erősen megkérdőjelezhető. Ráadásul a munkaadó számos fontos körülményt nem mérlegel, nem tud figyelembe elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához.

Csak néhány ok, amely a munkahelyi környezeten kívül keletkezik, és mégis jelentősen befolyásolja a munkahelyi fertőzés kitettségét: bejárás zsúfolt tömegközlekedési eszközzel; óvodapedagógus vagy Covid-osztályon dolgozó ápoló házastárs, átbulizott hétvége.

Az országos tisztifőorvos korábbi véleménye A korábbi adatvédelmi biztosi és hatósági gyakorlat évtizedeken át következetes volt, a munkaadó alapvetően csak annyi információt kezelhet a munkavállalója egészségi állapotáról, hogy alkalmas-e vagy sem az adott munkakör betöltésére.

A maival e tekintetben megegyező jogszabályi környezetben az országos tisztifőorvosnak is ez volt a véleménye igaz, más ügybenamelynek a jelen elemzés szempontjából lényeges bekezdésére az alábbiakban hivatkozunk: A védettségre vonatkozó adat kezelésének előfeltételei Ahhoz, hogy a munkaadó a munkavállalója védettségére vonatkozóan adatokat kezeljen, legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelni: jogszabály, amely lehetővé teszi a munkaadó számára bizonyos munkakörökben a koronavírus elleni védőoltás alkalmazását mindenki számára elérhető vakcina magas járványügyi mutatók, hogy az arányosság követelménye is teljesüljön.

Amennyiben a jogalkotó a munkaadó hatáskörébe utalja a védőoltás szükségességének elbírálását, úgy azoknak a munkaköröknek a számbavétele során, melyek esetén a munkaadó be kívánja vezetni az oltottságot mint követelményt, figyelembe kell venni, hogy az ehhez szükséges és ezt alátámasztó kockázatértékelés szakemberek csapatmunkájaként kell, hogy elkészüljön.

Ideális esetben álláspontunk szerint orvosnak, munkavédelmi szakembernek, munkajogásznak, adatvédelmi szakértőnek és a HR terület képviselőjének, valamint lehetőség szerint járványügyi ismeretekkel rendelkező szakembert is be kell vonni.

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához myopia 14 éves kezeléskor

A elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához érzékenysége miatt szakszervezet, üzemi tanács bevonását is hasznosnak tartjuk. Valószínűleg egy átlag munkáltatónál nem áll rendelkezésre ez a szakértelem, mi szerencsésebbnek látjuk, ha a kérdés jogalkotói, tisztiorvosi vagy ágazati szinten kerül rendezésre. Kockázatbecslés — az arányosság vizsgálata konkrét munkakörök esetében Amennyiben a jogszabályi feltételek adottak, a következő szempontok szerint végezzük el a kockázatbecslést: Alacsony kockázatú munkakörök esetén lehetséges-e a rövidlátás helyreállítása állandó jellegű távmunkavégzés a szükségesség egyértelműen nem állapítható meg.

Az adatkezelés szükségessége vizsgálható például akkor, ha a munkáltató tevékenységi köre COVIDnek nagymértékben kitett hely. Az elvégzett felmérés alapján elrendelt adatkezelés eredményének a birtokában a munkáltató képes lesz megtenni a szükséges szervezési intézkedéseket a munkaszervezeten belül. Objektív szempontok szerint kell a kockázatokat megbecsülni.

Az ügyfelek és a munkavállalók közötti kapcsolat jellegét alaposan meg kell vizsgálni, ki kell szűrni az orvos segítségével az olyan munkaköröket vagy munkavégzési helyeket, amelyek esetén az ügyféltérben a távolságtartás megoldható, vagy a munkaterület légtere alapján a megfertőződés esélye alacsonyabb, így.

Ahol ez nem megoldható, ott inkább elfogadható lehet ez a követelmény. Valódi adatkezelési cél meghatározása és kockázatcsökkentés Önmagában az a tény, hogy a munkáltató tudja, melyik munkavállalója oltott, nem fogja sem azt a munkavállalót, sem a többieket megóvni az egészségügyi kockázatoktól.

Az ezen információra alapított következtetés és munkáltatói tevékenység az, amely meg kell, hogy óvja az érintett természetes személyeket vagy csökkentse a munkahelyen a továbbfertőzés, illetve a megfertőződés kockázatát. Mindaddig, amíg nem követi intézkedés az adatkezelést, az készletező marad, amit pedig elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához GDPR tilalmaz.

  • Erre ügyeljünk magasban végzett munka esetén - munkabiztonság mindenek felett!
  • A hipotenzió hatása a látásra
  • Hogyan lehet online megtanulni a látást
  • Gyenge látással lendítheti a sajtót. Homályos látás A szürkehályog gyógyítása 5 dioptriás látás

Fontos tehát, hogy az adatkezelés által valóban csökkenjen a célcsoport — legyenek azok munkavállalók vagy fogyasztók — kitettsége a járvány terjedésének, melyet a GDPR 5. Ez magában foglalja a kockázatok részletes kifejtését, a bevezetett intézkedések kapcsán bekövetkező pozitív változásokat, és azt, hogy miért élvez előnyt ez a változás az alapjogok korlátlan érvényesülésével szemben. Vajon indokolt-e az éttermet működtető munkaadó védettségére vonatkozó adatkezelése?

Az arányosság érdekében a jogi környezet alakulását is figyelnünk kell. Ha esetleg bizonyos szolgáltatások igénybevételét jogszabály fogja oltottsághoz kötni, akkor feltételezve, hogy egy étterembe valóban ilyen személyek érkeznek vendégként, úgy kevésbé indokolt a személyzet oltottsága, fenntartva, hogy ez csak egy jogi értelemben vett védettség. Számos étterem azzal csalogatja vendégeit, hogy az étterem teljes személyzete beoltottan várja a vendégeket.

Az étterem ben dolgozó beszerző, szakács és más konyhai feladatokat végző munkavállaló alapvetően nem találkozik a vendégekkel. A felszolgáló és hasonló munkakörökben foglalkoztatottak kommunikálnak a vendégekkel.

gyongyaruhaz.hu - Biztonsági Zóna - Látni és látszani, látásvizsgálat látás és frontális

Ez a kommunikáció mindössze néhány percet vesz igénybe, maszkban történik, jól szellőző szabad térben, egy teraszon, ahol az esetleges fertőzés átadásának kockázata rendkívül alacsony. A tudományos kutatások szerint étellel és itallal, valamint az újabb kutatások szerint a tárgyak felületének érintésével elhanyagolható kockázattal lehet a fertőzést tovább adni.

Az étterem belső területein a védelemre a személyiségi jogok enyhébb korlátozásával is lehetőség biztosítható, úgy mint pl. Az éttermi körülményekhez képest nagyságrendekkel magasabb szinten van az oktatási-nevelési és egészségügyi intézmények kockázata.

Egy óvodában a gyermekek és a pedagógusok egymással testközelben vannak, a levegő és a testnedvek cseréje útján a vírus továbbadása folyamatos és közvetlen veszélyt jelent, a zárt termekben egész napos együttlét tapasztalható, a jogalkotó mégsem írta elő a kötelező védőoltást sem a pedagógusok, sem a gyermekek számára, sőt, az átlagnál alacsonyabb arányban kívánták a pedagógusok a védőoltást felvenni.

S míg az étterem esetében a vállalt kockázat önkéntes, addig az egészségügyi és oktatási intézményeknél egyfajta kényszer áll fenn.

  1. Látás fordítás oroszra
  2. Látásvizsgálati táblázat, A látásélesség-vizsgálat

Ha ezen intézmények esetében a jogalkotó nem tartotta indokolt, szükséges, arányos intézkedésnek, akkor egy éttermi dolgozó esetében hogyan lehet igazolható a védőoltás elrendelése? Véleményünk szerint sehogy. Ha pedig az éttermi dolgozók védőoltására való — különösen a fent említett, válogatás nélküli — kötelezése aránytalan intézkedés lenne, úgy az adatvédelmi jogelvek alapján az oltottság védettség tényére vonatkozó adatkezelés is aránytalan, szükségtelen, a cél elérésére alkalmatlan lesz.

Emberi látás plusz

Egyéb alanyi kör Még ha az egészséges, biztonságos munkakörnyezet kialakítása össze is függ azzal, hogy a munkavégzési helyen saját munkavállalóinkról gondoskodjunk, a rájuk kihatással lévő egyéb személyek kapcsán nem leszünk olyan pozícióban, hogy magukkal az elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához ténylegesen munkát végző más személyekkel szemben közvetlenül ilyen követelményeket támasszunk.

Ilyen személyek lehetnek az alvállalkozók dolgozói, ügyfelek, beszállítók, postás, futár, továbbá minden olyan személy esetén, akinek nem vagyunk munkáltatói, nem végezhető ilyen adatkezelés.

A kezelt adatok köre, az adatok kezelője, diszkrimináció, zaklatás Ami mellett nem mehetünk el: a várható nyomás a munkavállalók, leendő munkavállalók megítélésük a toborzás során és az ügyfelek részéről.

Amennyiben a munkaadó adatkezelésre a minimumra is szorítkozna pl. Ráadásul a munkaadó általi diszkriminációhoz és a munkavállalók egymás közti hátrányos megkülönböztetéséhez és zaklatáshoz mobbing és bossing vezethet annak ténye, hogy fertőzésen való átesés vagy a védőoltás ténye miatt védett az adott munkavállaló, és ha ez utóbbi, akkor melyik védőoltást kapta meg. A munkaadó nem kívánt esetben feketelistát fog vezetni azokról, akik nem hajlandók oltakozni, esetleg elmarad az előléptetése, fizetés emelése, vagy maguk a munkatársak közösítik ki, nem hajlandók vele közös munkát végezni.

Már most is van olyan munkaadó, amely a A munkaadó nincs birtokában annak a tudásnak sem, hogy mely vakcina milyen szintű védettséget, milyen időtartamig biztosít, nem lehetséges a munkaadó által ezen információk nyilvántartása, és folyamatos figyelése, frissítése.

A látás helyreállása a leválás után

A szakmai alapot képező anyag hiába fog adatvédelmi vonatkozást is hordozni, ne feledkezzünk meg az érdekmérlegelési teszt és az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítéséről sem. Sőt, a tisztességesség követelményére figyelemmel toborzásnál is meg kell tennünk ezt, hiszen ez kvázi egyfajta újabb alkalmassági elem lenne, illetve a jelentkezőt is érdekelheti, hogy az ő munkakörében elvárás-e az oltottság.

elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához normális látás kívül-belül

Előfordulhat, hogy ha a munkáltató elvárja az oltást, de a munkavégzés helye nagy forgalmú pl. Tovább bonyolítja a kérdést az a helyzet, amikor valaki az oltást kizáró alapbetegséggel kénytelen együtt élni, ilyenkor magyarázatként már azt is közölnie kellene felettesével, hogy milyen egészségügyi probléma miatt nem kaphat vakcinát.

A fentieknek természetesen előfeltétele lenne a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása. Jövőkép Ha elfogadnánk az adatkezelés szükségességét, létjogosultságát, az egyébként is állandóan kíváncsi munkaadók esetében mi lenne a következő adatkezeléssel járó intézkedés? Egy ilyen szintű adatkezelés legitimálása esetén a munkaadók felhatalmazva éreznék magukat további egészségügyi adatok kezelésére.

A munkavállaló rendszeresen kirándul, de nem oltatta be magát kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni oltással?

Névtábla betűi - europaetterem.hu

Így — ha mást nem is — gazdasági veszélyt jelent a munkaadója számára, mert megbetegedés esetén néhány napra vagy hétre kiesik a munkából, rosszabb esetben maradandó betegsége miatt pótolni kell a munkaerőt… A munkaadónak munkavédelmi és gazdasági érdeke lehet egy egyszerű légúti megbetegedésre, hányással és hasmenéssel járó megbetegedésre vonatkozó adat kezelése.

Bizonyos munkakörökben ezt jogszabály lehetővé, sőt, kötelezővé is teszi, de nem lehet általános az adatkezelés. A munkaadó gondolhatja úgy, hogy nem árt, ha ismeri a dolgozója vérnyomását sem, elfogadható jövőkép a magasban végzett munkához ellenőrzi, hogy beszedi-e a gyógyszerét. Magasban végzett vagy gépjárműhöz kötött munkakörök esetén a biztonságos munkavégzés feltételéül elrendeli, hogy a munkavállaló vérnyomásmérő eszközt hordjon magán, és azt a munkaadó folyamatosan monitorozza.

És a visszaélések elkerülése érdekében a bőr alá beültetett chip segítségével követi és hitelesíti a foglalkoztató a méréseket… Javaslat a munkaadók részére Mindaddig, amíg jogszabály, illetve jogszabály alapján tisztifőorvosi rendelkezés nem határozza meg azokat a munkaköröket, amelyekben a védőoltás kötelező, ne kezeljenek a munkavállalókra vonatkozóan védettségre vonatkozó adatokat, minden munkavállalóval szemben tartsák meg az egyenlő bánásmód követelményét.

Javaslat a jogalkotó felé Amennyiben a szükséges vizsgálatok azt állapítják meg, hogy az adott körülmények alapján bizonyos munkakörökben indokolt lehet a védőoltás kötelezővé tétele, úgy arról jogszabály, vagy jogszabály alapján a tisztifőorvos döntsön. Alternatív lehetőségként a jogalkotó mérlegelheti, hogy a biztonságos szemüveg látásjavításhoz feltételei biztosítása céljából a munkaadó és foglalkozás-egészségügyi orvosa kompetenciájába adja azon munkakörök kijelölését — megfelelő garanciális szabályokkal —, amelyekben a dolgozó védőoltásra kötelezhető, és így a védettséggel kapcsolat adat kezelhető.